HEM     Kanotuthyrning     BOENDE     KANOTKARTOR     GalLeri


Första dag *
Första dag
Sista dag *
Sista dag
V.g. ange typ och antal
Tillbehör
Paddel, flytvÀst och kapell (för kajak) ingÄr i hyrpriset. Kanotvagn, packtunnor, packsÀckar, naturvÄrdskort och fiskeort behöver inte förbokas.
Kunduppgifter
Namn *
Namn
Adress *
Adress
Uthyrningsvillkor

LÀgsta Älder för att hyra kanot Àr 18 Är. Vid förbokning berÀknar vi en bokningsavgift om 20% av hyresbeloppet. Hyra utöver bokningsavgift betalas senast vid hyrestidens början. Vid avbestÀllning före hyrestidens början kan uthyraren tillgodorÀkna sig en del av hyresbeloppet beroende pÄ nÀr avbestÀllningen sker; 20% av den totala hyran 7 dagar eller mer före hyrestidens början, 50% av den totala hyran 6-1 dagar före hyrestidens början, 80% av den totala hyran mindre Àn 24 timmar före hyrestidens början. Om avbestÀllning före hyrestidens början sker pga. dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omstÀndighet som drabbat hyresmannen eller nÄgon i dennes familj Äterbetalas bokningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift om 100 kr. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom lÀkarintyg eller liknande. Hyreskontraktet kan överlÄtas till annan person om inte uthyraren har grundad anledning att vÀgra godta denne som hyresman. Hyrestiden rÀknas frÄn kl 10:00 den första hyresdagen till kl 18:00 den sista hyresdagen. Hyrestiden fÄr inte överskridas utan godkÀnnande av uthyraren. All paddling sker pÄ egen risk. FlytvÀsten skall alltid bÀras vid paddlingen. Den uthyrda utrustningen skall lÀmnas vÀl stÀdad pÄ uppgiven plats vid hyrestidens utgÄng. HyresgÀsten svarar vid skada eller förlust av utrustningen eller delar av utrustningen under hyrestiden. Uppkomna skador eller förlust skall anmÀlas omedelbart vid Äterkomsten och ersÀtts till sjÀlvkostnadspris.